U vindt op deze pagina de Indonesië kaart om af te drukken of te downloaden in PDF. De politieke kaart van Indonesië toont staten, regio's, provincies en omliggende gebieden van Indonesië in Zuidoost-Azië.

Indonesië regio's kaart

Kaart van Indonesië gebieden

De Indonesië regio's kaart toont omliggende gebieden en provincies van Indonesië. Deze administratieve kaart van Indonesië zal u toelaten de regio's van Indonesië in Zuidoost-Azië te leren kennen. De Indonesië regio's kaart is downloadbaar in PDF, printbaar en gratis.

Java, het dichtstbevolkte eiland ter wereld, maakt deel uit van Indonesië. Op het eiland wonen ongeveer 145 miljoen mensen, die ongeveer 56,7% van de Indonesische bevolking vertegenwoordigen. Op Java ligt ook Jakarta, de hoofdstad van het land, zoals te zien is op de kaart van Indonesië. Java is gevormd door vulkanisme en is qua oppervlakte het op vier na grootste eiland van Indonesië. Het heeft een oppervlakte van 138.800 vierkante km. Het Indonesische deel van Borneo heet Kalimantan. Het is verdeeld in vijf administratieve provincies en heeft een totale oppervlakte van 544.150,07 vierkante km, ongeveer 73% van de oppervlakte van het eiland. Kalimantan deelt het eiland met een Maleisische deelstaat en het land Brunei. Kalimantan heeft 15.894.524 inwoners. Kalimantan is dunbevolkt en grote delen van het binnenland zijn bedekt met uitgestrekte regenwouden met een grote verscheidenheid aan flora en fauna.

De Maluku-eilanden zijn een Indonesische archipel van ongeveer 1027 eilanden in de Bandazee, zoals vermeld op de kaart van de Indonesische regio's. Sulawesi en Nieuw-Guinea liggen respectievelijk ten westen en ten oosten van de archipel. Deze regio is verdeeld in twee administratieve provincies en telt ongeveer 2.844.131 inwoners. Ambon is qua bevolking het grootste eiland van de archipel. De Kleine Soenda-eilanden zijn een groep eilanden ten noorden van Australië die deel uitmaken van de Sunda Vulkaanboog in de Javazee. Veel van de eilanden in deze groep zijn toeristische topbestemmingen zoals Bali en Lombok. De meeste van deze eilanden maken politiek gezien deel uit van Indonesië. Hier liggen drie administratieve provincies van Indonesië. Veel van de eilanden hier zijn van hun buren gescheiden door diepe oceaangeulen die de evolutie van endemische soorten op deze eilanden onafhankelijk hebben bevorderd.

Het eiland Nieuw-Guinea is verdeeld over twee naties, Papoea-Nieuw-Guinea en Indonesië. Terwijl de eerste volledig op het eiland ligt, heeft de laatste slechts twee provincies als deel van het eiland. Westelijk Nieuw-Guinea is het enige deel van Indonesië dat in Oceanië ligt, zoals u kunt zien op de kaart met regio's van Indonesië. Enkele nabijgelegen eilanden maken ook deel uit van dit gebied. Het grootste deel van de regio wordt bewoond door verschillende stammen en is bedekt met dichte regenwouden. Met een oppervlakte van 180.680,7 vierkante km is Sulawesi het 11e grootste eiland ter wereld. Sulawesi heeft een bevolking van 18.455.058 mensen. Politiek gezien maakt het deel uit van Indonesië en is het verdeeld in zes bestuurlijke eenheden. Sulawesi ligt ten oosten van Borneo, waarvan het wordt gescheiden door de Straat van Makassar. Sumatra is het zesde grootste eiland ter wereld en het grootste dat volledig op Indonesisch grondgebied ligt. Het eiland heeft een oppervlakte van 473.481 vierkante km. Het is verdeeld in 10 administratieve provincies. De bevolking wordt geschat op ongeveer 50.180.000 mensen.

Indonesië politieke kaart

Kaart van Indonesië bestuurlijk

De politieke kaart van Indonesië toont regio's en provincies van Indonesië. Deze administratieve kaart van Indonesië laat u regio's, administratieve grenzen en steden van Indonesië in Zuidoost-Azië zien. De Indonesië politieke kaart is downloadbaar in PDF, printbaar en gratis.

De politiek van Indonesië speelt zich af in het kader van een presidentiële representatieve democratische republiek, waarbij de president van Indonesië zowel staatshoofd als regeringsleider is, en van een meerpartijenstelsel, zoals u kunt zien op de politieke kaart van Indonesië. De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de regering. De wetgevende macht berust zowel bij de regering als bij de twee volksvertegenwoordigende raden. De rechterlijke macht is onafhankelijk van de uitvoerende en de wetgevende macht. De grondwet van 1945 voorzag in een beperkte scheiding van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht. Het regeringssysteem is beschreven als "presidentieel met parlementaire kenmerken" Na de Indonesische onlusten van mei 1998 en het aftreden van president Soeharto werden verschillende politieke hervormingen in gang gezet via amendementen op de grondwet van Indonesië, die resulteerden in wijzigingen in alle takken van de regering.

Het Algemeen Verkiezingscomité (Indonesisch: Komisi Pemilihan Umum, KPU ) is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het verloop van zowel de parlements- als de presidentsverkiezingen in Indonesië. Vóór de algemene verkiezingen van 2004 bestond de KPU uit leden die ook lid waren van politieke partijen, maar de leden van de KPU moeten nu onpartijdig zijn, zoals blijkt uit de politieke kaart van Indonesië. Het Indonesische Hooggerechtshof (Indonesisch: Mahkamah Agung) is het hoogste niveau van de rechterlijke macht. De rechters worden door de president benoemd. Het Constitutionele Hof spreekt zich uit over constitutionele en politieke zaken (Indonesisch: Mahkamah Konstitusi), terwijl een Gerechtelijke Commissie (Indonesisch: Komisi Yudisial) toezicht houdt op de rechters.

Tussen 1999 en 2002 vond een proces van grondwetshervorming plaats, waarbij vier grondwetswijzigingen belangrijke veranderingen teweegbrachten. Hiertoe behoren termijnen van maximaal twee keer vijf jaar voor de president en de vice-president, en maatregelen voor het instellen van "checks and balances", zoals vermeld in de politieke kaart van Indonesië. De hoogste staatsinstelling is de volksraadpleging (MPR), die voorheen onder meer tot taak had de president en de vice-president te kiezen (sinds 2004 wordt de president rechtstreeks door het volk gekozen), algemene richtsnoeren voor het overheidsbeleid vast te stellen en de grondwet te wijzigen. De 695 leden tellende MPR omvat alle 550 leden van de Volksvertegenwoordiging (DPR) (het Huis van Afgevaardigden) plus 130 "regionale vertegenwoordigers" die door de zesentwintig provinciale parlementen worden gekozen en 65 benoemde leden van maatschappelijke groeperingen.

Indonesië statenkaart

Kaart van de staten van Indonesië

De statenkaart van Indonesië toont alle departementen en regio's van Indonesië. De statenkaart van Indonesië laat je toe de gebieden en steden van Indonesië in Indonesië te leren kennen. De Indonesië statenkaart is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

De staat (Indonesisch: provinsi of propinsi) is de hoogste subnationale bestuurslaag in Indonesië. Elke deelstaat heeft zijn eigen lokale regering, met aan het hoofd een gouverneur, en zijn eigen wetgevend orgaan. De gouverneur en het lid van de lokale vertegenwoordigers worden door de bevolking verkozen voor een termijn van vijf jaar. Nu Oost-Timor onafhankelijk is geworden, heeft Indonesië momenteel 33 staten, waarvan er zeven sinds 1999 zijn opgericht (Noord-Maluku, West-Papoea, Banten, Bangka-Belitung-eilanden, Gorontalo, Riau-eilanden en West-Sulawesi) en vijf staten een speciale status hebben gekregen, zoals u kunt zien op de kaart van Indonesië-staten: Atjeh, voor het gebruik van de sharia als regionale wet van de staat; Yogyakarta Special Region, voor het regeren in een oud monarchistisch systeem; Papoea, voor het implementeren van duurzame ontwikkeling; West Papoea, voor het toekennen van implementatie van duurzame ontwikkeling; en Jakarta Special Capital Region.

De staten zijn verder onderverdeeld in regencies (Indonesisch: kabupaten) en steden. De staten zijn officieel gegroepeerd in zeven geografische eenheden. De deelstaten (Indonesisch: Provinsi) worden geleid door een gouverneur. Elke provincie heeft een eigen wetgevend orgaan, genaamd Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (letterlijk: "Regionale Volksvertegenwoordigers Vergadering"). De gouverneur en de volksvertegenwoordigers worden door de bevolking verkozen voor een periode van 5 jaar. Van de 33 provincies van Indonesië hebben er 5 een speciale status, zoals te zien is op de kaart van de Indonesische staten: Nanggroe Aceh Darussalam (voorheen: Aceh Special Region), heeft een grotere rol in het lokale bestuur, zoals een eigen islamitische syari'ah-wet (alleen voor moslimburgers), vlag en staatslied, lokale politieke partijen zijn toegestaan, en elk besluit of wet van de centrale regering die rechtstreeks van invloed is op het bestuur van Aceh moet worden geraadpleegd met de lokale regering of het wetgevend orgaan. Speciale regio Yogyakarta, De sultan van Yogyakarta is de facto gouverneur van Yogyakarta, aangezien hij voorrang krijgt bij de verkiezing van de gouverneur. Eeuwenlang heeft het sultanaat van Yogyakarta in de regio geregeerd.

Papoea (vroeger: Irian Jaya), heeft sinds 2001 een grotere rol van lokaal bestuur, mag onder meer zijn eigen vlag en staatslied gebruiken, en de gouverneur moet van Papoease afkomst zijn. West-Papoea (voorheen Irian Jaya Barat) heeft dezelfde status als Papoea. Jakarta Special Capital Region, is de hoofdstad van Indonesië, en plaats van alle nationale regeringsinstanties. De gouverneur van Jakarta heeft de bevoegdheid om de burgemeesters en regenten in de Speciale Hoofdstedelijke Regio Jakarta te benoemen en te ontslaan. En de lokale overheid mag samenwerken met andere steden uit andere landen. Elke staat is verdeeld in regentschappen en steden zoals op de kaart van Indonesië staat aangegeven.